ArcadeWinkel | Datenschutzbestimmungen

Datenschutzbestimmungen

ArcadeWinkel B.V.

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van ArcadeWinkel B.V. (hierna verder te noemen: “ArcadeWinkel”). In deze verklaring verschaft ArcadeWinkel informatie over de persoonsgegevens die door ArcadeWinkel worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. ArcadeWinkel gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ArcadeWinkel verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via het online contactformulier en/of het bezoeken van onze website.

Op onze website (www.arcadewinkel.nl) kunnen links naar andere websites staan. ArcadeWinkel is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
ArcadeWinkel B.V., gevestigd aan de J.P. Coenstraat 23, 6991 BX Rheden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67646182, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt ArcadeWinkel?

ArcadeWinkel verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze website. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

2. Verwerkt ArcadeWinkel bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

ArcadeWinkel verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij ArcadeWinkel daarvoor van te voren expliciet toestemming voor heeft gevraagd en ontvangen. ArcadeWinkel verwerkt dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

3. Waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben?

ArcadeWinkel verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met ArcadeWinkel hebt gesloten, zoals een koopovereenkomst via onze website of wanneer je persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op onze website. Daarnaast zijn er nog een aantal andere doeleinden waarvoor we jouw gegevens kunnen gebruiken:

Nieuwsbrief
Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan ArcadeWinkel verstrekte informatie door ArcadeWinkel worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt (opt-in). Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

Social media
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om een product of pagina te delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Publicaties op de website
ArcadeWinkel plaatst regelmatig blogs van bouwprojecten op haar website. Daarbij worden de persoonsgegevens weergegeven die door de betrokkene in het kader van deze publicatie werden verstrekt. Ook kunnen daarbij afbeeldingen ter illustratie bij een tekst worden weergegeven. Het kan zijn dat jij daarop herkenbaar staat afgebeeld. Door het insturen van een blog en of afbeelding aan ArcadeWinkel geeft de betrokkene toestemming voor publicatie van de door hem ter zake verstrekte persoonsgegevens. In principe publiceren wij bij een blog alleen de voornaam van de betrokkene en ben je dus niet te identificeren, tenzij je herkenbaar staat afgebeeld op een foto die je instuurt.

Geautomatiseerde besluiten of profiling
ArcadeWinkel maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

4. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

ArcadeWinkel verkoopt, verhuurt en deelt jouw gegevens niet aan of met derden, tenzij dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met ArcadeWinkel hebt gesloten, of wanneer je daartoe toestemming hebt verleend, of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ArcadeWinkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Om uitvoering te geven aan de overeenkomst worden jouw persoonsgegeven wel gedeeld met:

 • MyParcel – Vervoersbedrijf dat de aangekochte producten voor ArcadeWinkel bezorgt
 • MailChimp – Nieuwsbrief (je geeft hier zelf toestemming voor)
 • PayPal - Payment provider
 • iDEAL ING - Payment provider
 • Mollie - Payment provider

5. Maakt ArcadeWinkel gebruik van cookies?

ArcadeWinkel maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Analytische cookies
ArcadeWinkel gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door ArcadeWinkel. ArcadeWinkel heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. ArcadeWinkel krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. ArcadeWinkel heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. ArcadeWinkel maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft ArcadeWinkel ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Tracking cookies in onze marketing e-mails
Als je heeft aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van ArcadeWinkel te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat je persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of je onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wil je dat niet, dan kun je je uitschrijven van onze (partner)mail of jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Technische cookies
De informatie die we over jou verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken of bijvoorbeeld artikelen in een winkelwagen onthouden en af te rekenen. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt.

Cookies accepteren of weigeren
Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

6. Opslag van persoonsgegevens

Door ArcadeWinkel verwerkte persoonsgegevens worden in sommige gevallen doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU. In dat geval zal ArcadeWinkel ervoor zorg dragen dat doorgifte uitsluitend geschiedt indien het land waaraan de gegevens worden doorgegeven voldoende bescherming biedt, zoals doorgifte op basis van een Adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het Privacy Shield). Wanneer een Adequaatheidsbesluit ontbreekt zal ArcadeWinkel een modelcontract met de betreffende partij overeenkomen waarin afspraken worden gemaakt over het beveiligingsniveau.

7. Publicatie

Publicatie van persoonsgegevens (bijvoorbeeld in door zoekmachines zoals Google) worden door ArcadeWinkel niet afgeschermd.

8. Bewaartermijn

ArcadeWinkel zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het automatisch verwijderen van persoonsgegevens 3 maanden na afronding van de overeenkomst.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering schriftelijk richten aan: dhr A. Westerdijk, Schuttersveld 53, 6924CB Loo (GLD) of per e-mail sturen naar info@arcadewinkel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. ArcadeWinkel zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit
Op verzoek zal ArcadeWinkel jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal ArcadeWinkel de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door ArcadeWinkel in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd.

10. Beveiliging

ArcadeWinkel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@arcadewinkel.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2018. Indien ArcadeWinkel een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.